Wanneer u een nieuwe telefoonaansluiting heeft en deze werkt niet (en heeft nog nooit gewerkt) neem dan contact op met de klantenservice van KPN via het telefoonnummer dat staat vermeldt in de bevestigingsbrief van uw telefoonaansluiting.

Als u een bestaande telefoonaansluiting heeft die plots niet meer werkt doorloop dan de volgende stappen.

  1. Controleer of het groene lampje brandt op de grijze NT-1 wanddoos. Deze vindt u doorgaans in de meterkast. Wanneer het lampje niet brandt trek dan de stekker uit het stopcontact en wacht ten minste 30 seconden voor u deze weer aansluit
  2. Controleer de bekabeling en uw apparatuur. Sluit uw telefoontoestel direct aan op de grijze NT-1 wanddoos en controleer of u nu wel verbinding heeft. Heeft u nog steeds geen verbinding dan kan het probleem zich ook voordoen in uw telefoontoestel. Wanneer u nog een ander toestel tot uw beschikking hebt is het raadzaam om dit toestel te proberen.

Werkt bovenstaande beschrijving niet? Reset dan uw bedrijfscentrale. Kijk hiervoor in de bijgeleverde handleiding.

KPN storing nog steeds niet verholpen?
Wanneer de bovenstaande uitleg uw probleem niet heeft verholpen dan is er mogelijk toch iets anders aan de hand. Wij raden u dan aan om contact op te nemen met de klantenservice van KPN. Zij kunnen en willen u graag helpen bij het oplossen van uw KPN storing.

Om u zo goed mogelijk te helpen is het raadzaam om de volgende informatie paraat te hebben:

  • De telefoonnummer(s) van de aansluiting
  • Wanneer de KPN storing is ontstaan
  • Wanneer doen de problemen zich voor (lokaal bellen, nationaal bellen of internationaal bellen)
  • Zijn er ook problemen met DigiAcces PIN of DigiAcces Alarm
  • Naam en telefoonnummer van een contactpersoon op uw locatie